భావి తరానికి తెలుగు భాషను నేర్పాలన్న సత్సంకల్పంతో …
NLTC మనబడి కార్యక్రమాన్ని గత 4 సంవత్సరాలుగా విజయవంతంగా నిర్వహించిన విషయం అందరికి విదితమే.

2024-25 విద్యా సంవత్సరంలో కూడా అదే స్ఫూర్తి కొనసాగిస్తూ మనబడి తరగతులు సెప్టెంబర్ 15న ప్రారంభం కానున్నాయి.

✅శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వ విద్యాలయం వారి సహకారంతో తెలుగు భాష ను క్షుణ్ణంగా నేర్పటానికి రూపొందించబడిన 6 దశల పాఠ్య ప్రణాళిక.
✅ప్రతి యేటా – 2 పాఠ్య పుస్తకాలు
✅షాణ్మాసిక పరీక్ష మరియు వార్షిక పరీక్ష – ఉత్తీర్ణతకు కనీసం 75 % మార్కులు

మీ పిల్లలకు మన మాతృ భాష తెలుగు ను చాలా శ్రద్ధగా నేర్పించటానికి ఇదొక చక్కని అవకాశం

నమోదు చేసుకొనుటకు క్రింది లింక్ వాడండి

Registrations are closed

మరిన్ని వివరాలకు క్రింది లింక్స్ చూడండి
http://manabadi.siliconandhra.org/manabadi-mission/

Refer to Frequently asked questions below. And For any other questions you can mail telugubadi@nltelugucommunity.org

or join NLTC TeluguBadi WhatsApp group or contact Sreedhar Krishnagiri @ +31 626258658

Important Dates:

Last date to enroll: 8 July 2024

Orientation for all the parents – 17 July 2024

Annual Day celebrations of TeluguBadi To be Announced

Entrance test for Prasunam level – 7 September 2024

Classes commence from: 15 September 2024

Last date to cancel enrolment: 30 September 2024


FAQs

1. What’s new in TeluguBadi?

TeluguBadi started in 2017 and conducted several seasons in teaching kids Telugu – reading, writing and speaking. Since 2020 we associated with Silicon Andhra ManaBadi program and since then conducting ManaBadi in Netherlands (and part of Germany)

2. How long the season will last?

The ManaBadi program runs along with academic year (Sept – Jun).

3. What are the age limits for this program?

Starting from 4 years – all interested can join this program. But given the challenges with volunteers we could not conduct Balabadi for the last 2 years. This year too, we decide based on number of available volunteers.

4. What are the different levels of this program?

This program has 6 different levels. Viz

  1. BalaBadi (4 to 6 years, new students)
  2. Pravesam (6+ years, new students) – Age cut off – kids should be completed 6 yrs on 31 Dec 2024.
  3. Prasunam (returning students + kids who pass entrance test that will be conducted on 7 Sept)
  4. Prakasam (returning students)
  5. Pramodam (returning students)
  6. Prabhasam (returning students)

Sri Potti Sriramulu Telugu University recognizes the ManaBadi program and awards certificates to students every year

5. How can I enrol my kids to this program?

You can enrol using the following link. Please note that not only new, but all the present students who have attended course also need to register.

Registrations are closed

6. When will the classes begin for the academic year 2024-2025

The classes are set to start from the weekend of 15 Sept

7. How frequently are classes conducted? And where are classed conducted?

The classes will be once a week (either Saturday or Sunday) for 2 hours. And we follow hybrid mode for conducting classes so its mainly online using google meet and having in person classes once in a while is in practice and highly recommended with our experience. So, if you are in a location where many kids are not around, pls be prepared to travel once in a while.

8. What are teaching materials?

Each kid will get text / work books (hard copies) that will be used throughout the year. These are proprietary of SiliconAndhra university and are prepared after careful scrutiny by experts.

9. What is the fee of the course?

There is no fee for the course. Its offered free and all teaching volunteers are doing it out of passion. But we still charge 70 Euro per kid and of this, USD 50 will be paid to SiliconAndhra and rest is used here for the annual event of TelugBadi.

10. We have two kids enrolling to the program. Do we need to pay books fee for both kids?

Yes. Each kid gets his own copy of text and work books. So you pay per kid.

11. When do I pay the fee?

From this year, the fee shall be collected upfront i.e. you pay the fee and Enroll your kid on the NLTC website.

12. What is the cancellation policy?

You can cancel your enrolment up to 3rd week of classes i.e. up to 30 September 2024 and get full refunds. After 30 September 2024, its not possible to cancel your enrolment and you forfeit your right to claim the returns.

13. How are kids assessed on their progress?

The program is designed such a way that every quarter kids will be reviewed and evaluated on their learning. At the end of the academic year, there will be annual exam and kids should score min 75% score to pass the year.

Also, it’s a serious program.  90% attendance is compulsory for students (6 yrs and older)

14. Is this course recognized by any Govt. Organizations?

ManaBadi program is recognized in the US and can be opted for credits in the category of foreign language in middle and higher schools for there in the US. In the Netherlands, its our vision to get similar recognition and with support from parents, we hope to do that in future.

For any other questions you can mail telugubadi@nltelugucommunity.org

and also join the NLTC TeluguBadi WhatsApp group