We invite you all for the NLTC Ugadi Mela 2024 with your dear ones to join the celebrations.

ప్రియాతి ప్రియమయిన నెథర్లాండ్స్ తెలుగు స్నేహితులందరికీ వందనాలు!

అందరూ కొత్త తెలుగు సంవత్సరాన్ని కొంగ్రొత్తగా జరుపుకునే తరుణంలో, ఈ ఏప్రిల్ నేల 13 వ తేదీన మనందరం కలిసి మొదటిసారి Zeist లో ఉగాది పండుగ జరుపుకొనుటకు మన NLTC తరపున ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నాము.

మన తెలుగు సంప్రదాయానికి దగ్గర గా అందరం కలిసి ఉగాది పచ్చడి తింటూ, పంచాంగ శ్రవణం వింటూ, ఆటపాటలని కంటూ, రుచికరమైన మన తెలుగు పిండి వంటలని ఆస్వాదించుకుంటూ, కొత్త సంవత్సరాన్ని వేడుకగా ఆహ్వనించుకుందాం.

మీరందరూ తప్పకుండా వస్తారని ఆశిస్తూ, రావాలని కాంక్షిస్తూ…

ఈ సంవత్సరం ఉగాది వేడుకలకు ప్రత్యేక అనుబంధంగా, మొదటిసారిగా విభిన్న వంటకాల రుచిని అందిస్తూ, అనేక రకాల ఫుడ్ స్టాల్స్‌ను పరిచయం చేయడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మా సంఘం అందించే విభిన్న రుచులను అన్వేషించడానికి మరియు ఆస్వాదించడానికి మేము మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము.

ముఖ్య గమనిక: ఆహారం ఖర్చును పోషకులే భరించాల్సి ఉంటుందని దయచేసి గమనించండి. కమ్యూనిటీ మరియు భాగస్వామ్య స్ఫూర్తిని పెంపొందించుకుంటూ మొత్తం అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఈ చొరవ మా ప్రయత్నంలో ఒక భాగం.

English version

We warmly invite you to join us in the joyous celebration of Ugadi, a time of renewal and reflection. As part of our festivities, we encourage you to indulge in the traditional Ugadi Pachadi, a unique dish that beautifully symbolizes the diverse flavors of life, from sweetness to bitterness, reminding us of the various experiences life offers. Following this, immerse yourself in the ancient tradition of Panchanga Sravanam, where forecasts for the coming year are shared, offering insights.

The celebration continues with an array of performances that promise to enchant and entertain. Witness the talent and creativity of both children and adults as they take the stage to present captivating dances and melodious singing performances

At a time when everyone is gearing up to celebrate the new Telugu year in style, we are planning on behalf of our NLTC to celebrate Ugadi festival at Zeist for the first time this April 13th.

As a special addition to this year’s Ugadi celebrations, we are delighted to introduce a variety of food stalls, offering a taste of different cuisines for the first time. We invite you to explore and enjoy the diverse flavors our community has to offer.

Important Note: Please note that food costs will have to be borne by the patrons themselves. This initiative is part of our effort to enhance the overall experience while fostering a spirit of community and participation.

Timing: 13th April 2024, Saturday 14:00 – 20:00

Venue: Sporthal Dijnselburg, Badmeester Schenkpad 2, 3705 GK Zeist

Mapshttps://goo.gl/maps/FJbKhsLvgfjenGg48

Event Registration links:

Tickets for Adults

Tickets for Kids

Cancellation Policy: Full refund for cancellation before 6th April, after which the tickets can only be transferred

Download Food Menu : Click here


Cultural Registrations

Click here to participate in cultural events – link

Kindly be aware that there are only a limited number of slots available for stage performances. Once the maximum capacity is reached, we will close the form. For dance performances specifically, we urge you to indicate your song selection as soon as possible. We encourage participants to ensure diversity in their song choices, and the Cultural team may suggest alternatives if another performer has already chosen a song. However, the final decision to change the song remains with the participants.

In case of further questions please contact us at cultural@nltelugucommunity.org with “Ugadi Mela 2024 Cultural Participation” in the subject line.  

Note

  • If you are registering for a group event please make sure all the participants were also registered for the main event and paid.

Digital Bytes

NLTC Got Talent: Make a video with TikTok, Dubsmash, Insta reels, or similar software and share the byte with us in this form.
Here is the video sample for Digital Bytes from the past event: https://youtu.be/mARtXwbKXM0?si=Ww-wOfVDuZBdl6Uj

Standup Comedy: Share some small bytes on the Telugu stand-up comedy

Note: Make sure all the videos and pictures should be taken with a horizontal frame and good lighting. You can participate in multiple events and each one should be a different submission.

Click here to register your digital bytes – link


Competitions

Storywriting:

మన తెలుగు నూతన సంవత్సరాన్ని ఉగాది రోజున షడ్రుచుల తో ఆస్వాదించటం తో పాటు మీ లోని కళాత్మకత కి నవరసాలు ఆపాదించి మాకు కథలు కథానిక ల రూపం లో పరిచయం చేయటం తో పాటు బహుమతులు అందరి అభినందనలు కూడా చోరగొంటారని కోరుకుంటూ
NLTC ఉగాది కథల పోటీ కి ఇదే మా ఆహ్వానం.

Welcome to NLTC Ugadi Mela 2024! We’re excited to announce that both kids and adults are encouraged to participate in our short story competition.

Topic: Craft a tale using some of the following words: Mango, New beginning, Spring, Colorful, Fresh, Lesson, Together, and Flower buds. Keep the festive spirit alive in your story!

Remember to submit your entry via the form provided before 10th April at 18:00. You may write in either Telugu or English, as per your preference.

Click here to register your storywriting- link


Painting:

మా తెలుగింటి చిన్నారి బాల బాలికలకు ఇదే మా ప్రియమైన ఆహ్వానం మన ఉగాది సందర్భంగా మీ చిత్రలేఖన ప్రతిభ ను మాతో పంచుకుని మంచి బహుమతులను గెల్చుకుంటారని అందరి ఆశీస్సులను ప్రసంశనలను పొందుతారని కోరుకుంటున్నాము.

Welcome to NLTC Ugadi Mela 2024! We invite you to submit your painting based on the theme of Spring or Ugadi, allowing your imagination to flourish. Please ensure to upload your picture before 10th April 2024, 18:00. registration is not mandatory to participate in this painting

Click here to register your painting- link